Proje Tasarımı

Proje Tasarımı

Firmaların yapıları da, tıpkı insan karakterleri gibi kendine özgüdür. Bu yapıları incelemeye tabi tutmadan verilecek bir danışmanlık hizmetinin başarılı olması mümkün değildir. İncelemede, aşağıdaki noktalar esas alınmaktadır;

  • Firma yöneticilerinin istediği tesisin irdelenmesi
  • Yapılacak uygulama, firmanın ana karakterinde, hangi noktaları zorlayacaktır. Organizasyon nasıl etkilenecektir.
  • Verilecek hizmetin hayata geçirilmesinde karşılaşılacak güçlükler ve aşma metodlarının tartışılması. Yönetim ile birlikte karar verilmesi.

Bu işlemler firmanın büyüklüğüne göre yarım gün ile 3 günlük sürede tamamlanmakta, bu süreç sonunda firma yöneticilerine uygulamaya konulması gereken proje ile ilgili olarak detaylı bir rapor sunulmaktadır.

Firma ile görüşmeler sonunda elde edilen sonuçların değerlendirilerek üretime geçilir.